Základní škola Tymákov je od 1.6. 2012 zapojena do projektu EU Peníze školám.

Název projektu: Moderní vyučování

Reg. číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3557

Doba trvání projektu: 1.6.2012 – 30.11.2014 (30 měsíců)

Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit výuku a zařadit do ní netradiční a zajímavé výukové formy, které podpoří připravenost žáků na život již od mladšího školního věku a dají dětem větší šanci při výběru povolání a připraví je na migraci obyvatelstva (cizí jazyk). Tyto cíle budou naplněny jednak tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce, jednak navýšením hodinové dotace pro výuku anglického jazyka. S tím souvisí i potřeba dovybavení školy ICT technikou (interaktivní tabule do 2 tříd, žákovská PC do 1 třídy). Vzdělávání pedagogů v daných oblastech v rámci účasti na kurzech DVPP pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu.